Zarząd Powiatu Ciechanowskiego Uchwałą Nr 42/2023 z dnia 17 marca 2023 r. uchwalił regulamin kolejnej edycji programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - edycja 2023" dofinansowany ze środków powiatu ciechanowskiego.

2023-04-03-dofinansowanie-dla-OSP-www-v1.png

Wnioski o dofinansowanie można będzie składać w terminie od dnia 03 kwietnia 2023 r. do dnia 21 kwietnia 2023 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie.

Szczegółowe informacje o programie dostępne poniżej:

Regulamin programu

Harmonogram rzeczowo finansowy

Instrukcja i formularz rozliczenia

Wniosek o udzielenie dotacji