Badania nieniszczące od Technic Control

Firma Technic-Control z siedzibą w Szczecinie wyspecjalizowała się w realizacji zamówień na badania nieniszczące NDT. Pod tym skrótem (Non-Destructive Testing) mieści się cała grupa metod diagnostycznych, mających na celu badanie struktury obiektów budowlanych lub przedmiotów. Badania dostarczają wartościowych i użytecznych informacji na temat właściwości fizycznych danego obiektu użytkowego, a także aktualnego stanu makrostruktury oraz mikrostruktury materiałów. 

Badania nieniszczące umożliwiają zleceniodawcom wykrycie wad oraz braków jednorodności i ciągłości struktury. Ujawniają powstałe za sprawą korozji i erozji ubytki, zmiany w strukturze oraz różnego rodzaju pęknięcia. Technic-Control realizuje zlecenie w taki sposób, który nie zmienia w żaden sposób wartości eksploatacyjnej danego obiektu czy przedmiotu. Metody diagnostyczne dostarczane przez Technic-Control można stosować do kontroli jakości produkcji oraz do zdiagnozowania stanu technicznego obiektu czy przedmiotu. Dzięki nim można szybciej i skuteczniej stworzyć plan niezbędnego remontu i określić jego koszty. Precyzyjne zdiagnozowanie potrzeb obszaru przeznaczonego do remontu pozwala na kontynuację pozostałych funkcjonalności obiektu. 

Metody badań diagnostycznych świadczonych przez Technic-Control

Najczęściej wymaganą metodą diagnostyczną są badania wizualne VT, czyli wzrokowa ocena obiektu będącego przedmiotem zlecenia. To rodzaj badania, które ze względu na swoją skuteczność i niskie koszty wykonuje się zawsze jako pierwsze. Stosuje się je do oględzin konstrukcji, złączy spawanych, odlewów. Badanie to wykorzystuje się choćby do kontroli jakości produkcji. 

Badania ultradźwiękowe UT realizowane przez Technic-Control stosuje się do wykrywania nieciągłości wewnętrznych i niezgodności płaskich. Polega ono na emisji fali ultradźwiękowej w strukturę materiału. Część emitowanej wiązki powraca, ulega przetworzeniu i zamienia się w impuls świetlny widoczny na ekranie defektoskopu. Metoda ta sprawdza się w kontroli wyrobów z metalu, również takich o znaczących grubościach. 

Badania magnetyczno-proszkowe MT służą do wykrywania zaburzeń pola magnetycznego w obszarze ukrytej wady materiału za sprawą rozproszenia się linii sił pola magnetycznego. Dzięki temu łatwo określić rodzaj i zasięg wady, pozwala ona na wykrycie nieciągłości powierzchniowych i podpowierzchniowych, wszelkie naderwania, zakucia, wtrącenia niemetaliczne, pęknięcia spawalnicze. 

Wieloetapowe badania penetracyjne należą do najstarszych metod diagnostycznych badań nieniszczących. Metoda ta wykorzystuje zjawisko włoskowatości, w którym penetrantem jest ciecz o niewielkim napięciu powierzchniowym. Ułatwia ona zdiagnozowanie pęknięć, zawalcowań, zakuć, rzadzizny, obecności pęcherzyków. 

Badania radiograficzne RT wykorzystują kilka ważnych narzędzi: zjawisko pochłaniania promieniowania przenikliwego X i gamma oraz zjawiska fizykochemicznego, za sprawą obróbki fotochemicznej. Tego rodzaju metodę stosuje się głównie do weryfikacji spawanych złączy oraz odlewów, ale można wykorzystać ją do badania  części maszyn. 

Firma Technic-Control może pochwalić się wysoką efektywnością wszystkich stosowanych przez siebie metod. Za sprawą posiadanych certyfikatów i wyników działalności zajmuje ona konkurencyjne miejsce na rynku. Badania nieniszczące mocno przyczyniły się do jej sukcesów.