Komu zlecić roboty geotechniczne w Warszawie i okolicach?

Posadowienie obiektów budowlanych, zarówno do własnego użytku, jak i pod inwestycje staje się coraz trudniejsze. Mowa tu nie tylko o rosnących kosztach materiałów budowlanych, ale także konieczności wykorzystania działek, które nie posiadają odpowiedniego podłoża, pozwalającego na stabilne oraz bezpieczne utrzymanie budynków. Aby dostosować grunty do budownictwa, konieczne jest wykonanie robót geotechnicznych. Komu zlecić je w Warszawie?

Czym są roboty geotechniczne?

Roboty geotechniczne to zbiór prac, które wykonywane są w celu przygotowania podłoża pod posadowienie budowli, jak i zabezpieczanie wykopów oraz stabilizacja skarp. Dzięki nim możliwe jest zadbanie o stabilność oraz bezpieczeństwo podczas budowania i eksploatowania posadawianej konstrukcji. Roboty geotechniczne wykonywane są w każdym typie budownictwa – mieszkaniowym, przemysłowym, jak i komercyjno-usługowym. Prace prowadzone są na podstawie projektu robót, który opracowywany jest na bazie wcześniej przeprowadzonych badań. Takie działanie pozwala na wykonanie wszystkich niezbędnych prac w prawidłowy sposób.

Komu zlecić roboty geotechniczne w Warszawie i okolicach?

Keller Polska Sp. z o.o.

Roboty geotechniczne w Warszawie niejednokrotnie wykonywał Keller, jest to firma z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, nieopodal stolicy. Przykładowymi warszawskimi realizacjami przedsiębiorstwa są m.in.:

  • głęboki wykop pod apartamentowiec przy ul. Topiel 18,
  • głęboki wykop nieopodal Łazienek Królewskich, przy ul. Jana III Sobieskiego,
  • rezydencja Barska przy ul. Białobrzeskiej,
  • kompleks budynków biurowo-usługowych The Warsaw HUB,
  • wspornikowa ściana szczelinowa przy ul. Taśmowej w ramach budowy budynków biurowych,
  • budynek biurowy przy ul. Wołoskiej 24,

Przedsiębiorstwo korzysta z technologii takich jak: wzmacnianie podłoża m.in. za pomocą kolumn, wibroflotacji oraz zarządzania impulsowego i dynamicznego, fundamenty głębokie (pale i mikropale), iniekcje, zabezpieczenie wykopów, skarp i zboczy m.in. dzięki ściankom szczelnym i baretom, gwoździom gruntowym, obudową berlińską. Ponadto firma w swoim portfolio ma konstrukcje hydrotechniczne – nabrzeża, pirsy i pomosty, podpory mostowe oraz wały przeciwpowodziowe.

Menard Sp. z o.o.

Menard to firma, której siedziba znajduje się w Warszawie, jednak posiada Biura Regionalne w różnych częściach Polski. W jej ofercie znaleźć można kompleksowe usługi w zakresie wzmacniania podłoża oraz fundamentowania specjalnego. Wśród dostępnych rozwiązań wyróżnić można m.in.: kolumny CMC, konsolidację próżniową MV, iniekcję rozpychającą ISR, solidyfikację, roller oraz drenaż pionowy VD.

SEGAR Sp. z o.o.

SEGAR podobnie jak poprzednicy trudni się robotami geotechnicznymi. W ofercie przedsiębiorstwa znaleźć można zabezpieczenie wykopów oraz głębokie fundamentowanie. Prace dokonywane są zróżnicowanymi metodami, uzależnionymi od warunków oraz potrzeb danej inwestycji. Ponadto firma oferuje także projektowanie geotechniczne, pozwalające na dobór prac do paramentów gruntu przeznaczonego na cele budowlane.

GEO-PROSPEKT PAWEŁ STĘPCZAK

GEO-PROSPEKT to ostatnia na naszej liście, jednak nie ostatnie w Warszawie firma, której można zlecić wykonanie prac geotechnicznych. Oferta obejmuje m.in. obsługę geologiczną i geotechniczną budów, taką jak: próbne obciążenia warstw konstrukcyjnych, projekty i wiercenia studni depresyjnych dla odwodnień budowlanych, piezometrów. Ponadto pracownicy firmy wykonują wszelkie niezbędne badania, konieczne do doboru prac do inwestycji.