Policja kontroluje prędkość: Akcja na drogach w Ciechanowie
Policja apeluje do kierowców o zdjęcie nogi z gazu! W związku z rosnącą liczbą wypadków drogowych, dzisiaj rozpoczęły się ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą „PRĘDKOŚĆ”. Akcja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i egzekwowanie od kierowców przestrzegania ograniczeń prędkości.

Ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne „PRĘDKOŚĆ”

W odpowiedzi na rosnącą liczbę wypadków drogowych spowodowanych przekraczaniem dozwolonej prędkości, dzisiaj, 1 lipca, Policja przeprowadza ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą „PRĘDKOŚĆ”. Akcja ma na celu egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości, co ma bezpośrednio przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.

Metody kontroli prędkości

Policjanci będą dokonywać pomiarów prędkości zarówno w sposób statyczny, jak i dynamiczny. Szczególną uwagę zwrócą na miejsca, w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych spowodowanych nadmierną prędkością. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak radary i systemy monitoringu, funkcjonariusze będą mogli skuteczniej identyfikować kierowców łamiących przepisy.

Rola grup SPEED w działaniach

W działaniach wezmą również udział policyjne grupy SPEED, które specjalizują się w przeciwdziałaniu niebezpiecznym zachowaniom na drodze. Te wyspecjalizowane jednostki są wyposażone w najnowsze technologie oraz przeszkolone do szybkiego reagowania na zagrożenia, co pozwala na skuteczniejsze egzekwowanie przepisów ruchu drogowego.

Apel do kierowców

Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze jest główną przyczyną wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Policja apeluje do kierowców o przestrzeganie dozwolonych limitów prędkości oraz o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek tego wymagają. „NIE RYZYKUJ! ZWOLNIJ!” – to hasło przewodnie dzisiejszej akcji.

Bezpieczeństwo na drogach

Funkcjonariusze będą również zwracali uwagę na każde inne zachowanie niezgodne z prawem. Wzmożona uwaga jest niezbędna m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów oraz w rejonie skrzyżowań. Celem działań nie jest jedynie karanie, ale przede wszystkim zwiększenie świadomości kierowców na temat konsekwencji nadmiernej prędkości.


Według informacji z: KPP w Ciechanowie