Nowe środki na drogi powiatowe: 3,8 mln zł dofinansowania
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie zawarło kolejną umowę na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej. Tym razem inwestycja obejmie odcinek między miejscowościami Gołymin-Ośrodek a granicą powiatu. Wartość pozyskanego dofinansowania wynosi niemal 4 miliony złotych.

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej

W dniu 26 czerwca 2024 roku Starosta Powiatu Ciechanowskiego, Jan Andrzej Kaluszkiewicz, oraz Wicestarosta Robert Paweł Morawski, w obecności Skarbnika Powiatu Hanny Dworeckiej, podpisali umowę z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie zadania drogowego. Inwestycja dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1208W na odcinku od DK60 w miejscowości Gołymin-Ośrodek do granicy powiatu.

Wartość i szczegóły dofinansowania

Na mocy zawartej umowy, maksymalna wartość pozyskanego dofinansowania na to zadanie wynosi ponad 3,8 miliona złotych. Jest to kolejny krok w kierunku poprawy infrastruktury drogowej w naszym powiecie. Ostateczna wysokość pomocy finansowej zostanie ustalona po podpisaniu umowy z wykonawcą robót. Dzięki temu mieszkańcy regionu mogą spodziewać się usprawnienia komunikacji oraz zwiększenia bezpieczeństwa na drogach lokalnych.

Znaczenie inwestycji dla lokalnej społeczności

Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców Gołymin-Ośrodek oraz okolicznych miejscowości. Modernizacja tego odcinka wpłynie na poprawę komfortu podróżowania oraz bezpieczeństwa użytkowników drogi. Inwestycja jest również istotna z punktu widzenia rozwoju gospodarczego regionu, ponieważ lepsza infrastruktura drogowa przyciąga inwestorów i ułatwia transport towarów.

Inicjatywa Starostwa Powiatowego w Ciechanowie pokazuje, jak ważne jest dbanie o lokalne drogi i infrastruktury. Dzięki takim inwestycjom, nasz region staje się bardziej atrakcyjny zarówno dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców.


Wg inf z: Powiat Ciechanowski