W dniu 5 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ciechanowie odbyły się Powiatowe Eliminacje do XLII Ogólnopolskiego Turnieju "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym" Wieloetapowy turniej sprawdzający wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu ruchu drogowego to doskonałe wejście w sezon rowerowy. To również rozpoczęcie policyjnych działań „Mój rower - Moje życie” w ramach akcji " Jednośladem bezpiecznie do celu ".

W turnieju powiatowym rywalizowali ze sobą finaliści eliminacji szkolnych i gminnych z terenu powiatu ciechanowskiego. Uczestnicy wzięli udział w trzech konkurencjach :

  • teście wiedzy,
  • rowerowym torze przeszkód
  • oraz pierwszej pomocy.

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, organizowany jest w dwóch grupach rywalizacyjnych: grupa I – uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-12 lat (rocznikowo), grupa II – pozostali uczniowie.

Łącznie rywalizowało 6 drużyn w pierwszej grupie wiekowej oraz 11 drużyn w drugiej grupie wiekowej.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez: 

  1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
  2. Propagowanie treści nauczania zawartych w podstawie programowej przedmiotów edukacyjnych
  3. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
  4. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy  przedmedycznej.
  5. Popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
  6. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu  drogowym.

 

Imprezę otworzyli: Starosta Ciechanowski Pani Joanna Potocka-Rak oraz Pani Aldona Krzywicka Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ciechanowie.

Rywalizację oceniał zespół sędziowski, w skład którego wchodzili policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, funkcjonariusze ITD, przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie oraz Kuratorium Oświaty. Sędzią głównym turnieju była podinsp. Katarzyna Chuchulska-Malinowska Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Ciechanowie.

Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaszczycili swoją obecnością: Starosta Ciechanowski Joanna Potocka-Rak wraz z Wicestarostą Ciechanowskim Stanisławem Kęsikiem, Sekretarz Miasta Ciechanów Adrainna Saganek, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ciechanowie Jacek Zawiśliński, Dyrektor WORD w Ciechanowie Cezary Chodkowski wraz z Zastępcą Krzysztofem Kuklak oraz Kierownikiem Szkolenia i BRD Anną Smolińską, Wójt Gminy Opinogóra Górna Piotr Czyżyk, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ciechanowie ppłk. Krzysztof Futyma, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Radosław Osiecki, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie Adam Krzemiński, Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Oddział w Ciechanowie Grzegorz Goszczyński.

W grupie I:

I miejsce -  zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Gąsocinie,

II miejsce  - drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechanowie,

Tytuł najlepszego zawodnika wywalczył Patryk Kobyłecki ze Szkoły Podstawowej w Szulmierzu.

W grupie II:

I miejsce  - zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kraszewie,

II miejsce  - drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechanowie,

Najlepszy w grupie II, okazał się Bartosz Wysocki ze Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu.

Dwie najlepsze drużyny z poszczególnych grup przeszły do eliminacji rejonowych, które odbędą się już 10 maja 2019 r. o godz. 10:00 w Dzierżeninie w gm. Pokrzywnica w powiecie pułtuskim.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali atrakcyjne nagrody, które ufundowali: Starosta Ciechanowski, Prezydent Miasta Ciechanów oraz Dyrektor WORD w Ciechanowie.

Organizatorem powiatowych eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju BRD była Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie, Starostwo Powiatu Ciechanowskiego, Urząd Miasta w Ciechanowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie oraz Kuratorium Oświaty.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów w eliminacjach rejonowych!