dachy

W związku z obfitymi opadami śniegu (również przewidywanymi) przypominamy o konieczności odśnieżania dachów i elementów elewacji budynków oraz niedopuszczenia do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg.

Obowiązek dotyczy przede wszystkim budynków wielkopowierzchniowych takich jak: hale produkcyjne i magazynowe, centra handlowe, sale gimnastyczne i inne obiekty o znacznych powierzchniach dachu.

Usuwać należy również nawisy lodowe i sople lodu, które mogą spowodować zagrożenie dla ludzi w przypadku oderwania się i upadku z wysokości.

Informujemy, że obowiązek ten ciąży na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów budowlanych.

Opracował: mł. bryg. Grzegorz Pawlicki

Zdjęcie: MSWiA