W Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie odbyło się spotkanie wigilijne policjantów, pracowników cywilnych, przedstawicieli lokalnego samorządu oraz przedstawicieli ciechanowskich instytucji i służb.

W spotkaniu, którego gospodarzami byli Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie uczestniczyli policjanci i pracownicy cywilni. Obecni byli również zaproszeni na tę uroczystość przedstawiciele lokalnego samorządu, duchowieństwa oraz instytucji współpracujących z Policją.

Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie insp. Grzegorz Grabowski złożył wszystkim bożonarodzeniowe życzenia oraz podziękował za cały rok ciężkiej pracy. Życzenia złożyła również Poseł na Sejm RP Pani Anna Cicholska oraz Starosta Ciechanowski Pani Joanna Potocka-Rak. Po wspólnej modlitwie z księdzem infułatem Ludomirem Kokosińskim - policyjnym kapelanem oraz Proboszczem Parafii pw. św. Tekli, zebrani podzielili się opłatkiem i wspólnie śpiewali kolędy.