Zwycięzcy I Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych wyłonieni w Ciechanowie

W miniony wtorek (28 maja) zakończył się I Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych Szkół ZDZ, który odbył się w Radomiu. Po dwóch dniach intensywnych zmagań wyłoniono najlepsze drużyny, które zachwyciły zarówno sędziów, jak i publiczność.

  1. Wyłonienie zwycięzców po dwudniowych zmaganiach.
  2. Wręczenie nagród przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji.
  3. Pokazy taktyk i technik interwencji oraz psów służbowych.
  4. Znakowanie rowerów i rozmowy o procedurze naboru do Policji.

Na placu Jagiellońskim w Radomiu, gdzie odbywały się pokazy, zgromadziły się tłumy widzów, którzy mogli podziwiać nie tylko konkursowe prezentacje musztry, ale także liczne atrakcje przygotowane przez organizatorów. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Radomiu zaprezentowali pokazy taktyk i technik interwencji oraz psów służbowych. Na stoiskach profilaktycznych można było dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie na drodze i nad wodą, a także oznakować swoje rowery.

Najlepszym drużynom nagrody wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, insp. Paweł Herbuś. Wraz z p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu, mł. insp. Robertem Janikem, pogratulowali zwycięzcom i wyrazili swoje uznanie dla pełnego kunsztu pokazu musztry. „Życzymy dalszych sukcesów” – mówił insp. Paweł Herbuś.

Zawody odbyły się pod czujnym okiem Naczelnika Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji, mł. insp. Romana Maciejewskiego. Wszystko to było częścią bogatego programu, który zakończył się występem Orkiestry Reprezentacyjnej Policji pod przewodnictwem tamburmajora nadkom. Jakuba Pietruchy.

Zwycięska drużyna Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu zajęła I miejsce, natomiast II miejsce przypadło drużynie Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Koninie. Na trzecim miejscu uplasował się Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. W zawodach uczestniczyli również uczniowie Szkoły Technicznej Zespołu Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie.

Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych Szkół ZDZ był nie tylko okazją do rywalizacji, ale również do zapoznania się z codzienną służbą funkcjonariuszy Policji. Pracownicy Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP z siedzibą w Radomiu udzielali informacji o procedurach naboru do formacji, a funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami.

Widowiskowe pokazy i rywalizacja na wysokim poziomie sprawiły, że wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i czekamy na kolejne edycje przeglądu, które z pewnością przyciągną jeszcze większą liczbę widzów.


KPP w Ciechanowie