Miasto oszczędza: Prawie 100 tys. zł z białych certyfikatów za nowoczesne oświetlenie
Modernizacja oświetlenia miejskiego przyniosła Ciechanowowi finansowe korzyści. Dzięki wymianie ponad tysiąca lamp, miasto uzyskało białe certyfikaty, które pozwoliły na zasilenie budżetu kwotą blisko 100 tys. zł. To jednak nie koniec planów na dalsze działania w zakresie efektywności energetycznej.
  1. Wymiana 1137 lamp na pętli miejskiej.
  2. Uzyskanie białych certyfikatów od URE.
  3. Sprzedaż certyfikatów za 103 tys. zł.
  4. Planowanie kolejnych inwestycji w energooszczędność.

System białych certyfikatów został wprowadzony, aby przyspieszyć modernizacje, które pomagają ograniczyć emisję zanieczyszczeń oraz zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne w krajach Unii Europejskiej. Certyfikaty te są wydawane przez Urząd Regulacji Energetyki i mają konkretną wartość pieniężną. Miasto Ciechanów skorzystało z tego systemu, wymieniając 1137 lamp oświetlenia na pętli miejskiej, co pozwoliło na znaczące oszczędności w zużyciu energii.

Realizacja projektu rozpoczęła się w 2022 roku, kiedy koszty energii dla samorządów znacząco wzrosły. Po zakończeniu inwestycji przeprowadzono audyt, który potwierdził znaczne oszczędności, umożliwiając miastu ubieganie się o białe certyfikaty. Te zostały następnie wystawione przez URE na Towarowej Giełdzie Energii S.A. i sprzedane przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami za 103 tys. zł.

Środki uzyskane ze sprzedaży certyfikatów, po odliczeniu podatku VAT i kosztów obsługi transakcji, zasilą budżet miasta. Te dodatkowe fundusze będą mogły zostać wykorzystane na nowe inwestycje lub realizację innych zadań na rzecz mieszkańców.

Miasto planuje kontynuować swoje działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej. W ostatnim czasie wymieniono ponad dwa tysiące lamp oświetlenia ulicznego na nowe, energooszczędne. Ratusz będzie dążył do pozyskania kolejnych białych certyfikatów, co pozwoli na dalsze oszczędności i inwestycje w infrastrukturę miejską.

System białych certyfikatów jest korzystnym rozwiązaniem nie tylko dla samorządów, ale także dla firm sprzedających energię, które dzięki certyfikatom mogą uniknąć tzw. opłat zastępczych. To przykład, jak współpraca między różnymi podmiotami może prowadzić do realnych korzyści finansowych i ekologicznych.


Według informacji z: Urząd Miasta w Ciechanowie