W jakim celu oczyszcza się ścieki?

Woda jest jednym z najważniejszych zasobów naturalnych w naszym życiu, dlatego tak istotne jest to, aby niepotrzebnie jej nie marnować. W obecnych czasach bardzo ważną rolę odgrywają w tej materii oczyszczalnie ścieków, dzięki którym woda wraca do obiegu. W jakim jeszcze celu przeprowadza się oczyszczanie ścieków, co dzieje się z nimi na poszczególnych etapach i dokąd odprowadzana jest uzyskana w ten sposób woda? Wyjaśniamy! Oczyszczalnie ścieków pełnią niezwykle istotną funkcję dla ochrony środowiska naturalnego. Każdy z nas generuje bowiem ścieki, zgodnie z szacunkami jedna osoba zużywa dziennie około 150 litrów wody. Z punktu widzenia jednostki nie jest to może dużo, ale jeśli weźmiemy pod uwagę ogół ludzkości i to, że tylko niecały 1% wodnych zasobów naszej planety nadaje się do picia, sprawa robi się poważna.

Czym są ścieki?

Ścieki to zgodnie z przyjętą definicją zużyte w trakcie działalności człowieka ciecze, roztwory, koloidy lub zawiesiny oraz wody pochodzące z odpadów i topniejącego śniegu. Z uwagi na skład chemiczny, a także pochodzenie należy wyróżnić ścieki komunalne, przemysłowe, rolnicze, bytowo-gospodarcze, jak i wody opadowe. W praktycznym wymiarze ściekami jest więc wszystko to, co trafia do rur kanalizacyjnych, a następnie płynie do miejskiej albo przydomowej oczyszczalni ścieków albo tradycyjnego szamba. Gospodarowanie ściekami, w tym właśnie ich właściwe oczyszczenie, to jedno z podstawowych zadań stawianych przed odpowiednimi organami samorządowymi i rządowymi. W przypadku domów jednorodzinnych obowiązek zadbania o tę kwestię spoczywa na właścicielu.

Jak działa oczyszczalnia ścieków?

Każda oczyszczalnia ścieków działa na zbliżonych zasadach, w tym przeprowadzając wszelkie niezbędne procesy z zastosowaniem m.in. metod mechanicznych, biologicznych, chemicznych czy mieszanych. Najważniejsze jest to, aby zarówno miejskie, jak i przydomowe oczyszczalnie ścieków niemal całkowicie zneutralizowały nieczystości. Dzięki temu oczyszczone ścieki ponownie zamieniają się w czystą wodę i są odprowadzone do środowiska, w tym głównie do rzek, gruntu czy - przy przydomowych instalacjach - do oczka wodnego czy wykorzystania do podlewania roślin w ogrodzie. 

Po co oczyszczać ścieki?

To, że należy oczyszczać ścieki, nikogo nie dziwi, ale nie każdy zadaje sobie pytanie: po co? Warto więc przyjrzeć się temu nieco bliżej. Najogólniej rzecz ujmując, celem działalności oczyszczalni ścieków jest wyłapanie wszelkie nieczystości, które w przeciwnym razie mogłoby trafić do środowiska naturalnego. Mowa tutaj np. o bardzo niebezpiecznych związkach azotu, węgla organicznego czy fosforu, które mogłyby zniszczyć wodny ekosystem. Ponadto, dzięki oczyszczalniom tworzy się niejako obieg zamknięty wody, a więc nie jest ona marnowana, tylko po zużyciu trafia ponownie do środowiska i może być w przyszłości znów wykorzystana. Na szczęście dysponujemy obecnie wieloma nowoczesnymi metodami i urządzeniami, które zapewniają najwyższy możliwy poziom skuteczności jeśli chodzi o redukcję nieczystości.