Gdy chcemy się rozwijać w zawodzie, lub gdy stajemy przed koniecznością przebranżowienia się, mamy kilka możliwości poszerzania naszej wiedzy. Gdy jesteśmy na początku drogi, możemy zdecydować się na drugi kierunek studiów (lub pierwszy, jeśli do tej pory studia nam do pracy nie były potrzebne, albo same studia uzupełniające dla posiadających tylko tytuł licencjata lub inżyniera). W późniejszym okresie lepszą opcją mogą być kursy, szkolenia, albo studia podyplomowe. Jeżeli zdecydujemy się na te ostatnie, ciekawym kierunkiem może być pedagogika.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia podyplomowe

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Warszawa to bardzo interesujący kierunek studiów dla osób, które nie boją się kontaktu z dziećmi, mają duże pokłady cierpliwości i spokoju w sobie, a także nie boją się zaryzykować studiów na kierunku, który może, ale nie musi zapewnić dobrze płatnej pracy. Po tym kierunku można pracować zarówno w przedszkolu, jak i najmłodszych klasach szkoły podstawowej.

Studia podyplomowe z pedagogiki organizuje wiele uczelni prywatnych i państwowych. Studia trwają zwykle 3 semestry, podczas których nabywa się umiejętności w zakresie:

- organizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci, w tym zabaw i gier edukacyjno-rozwojowych,

- konstruowania planów dydaktyczno-wychowawczych, a także indywidualnych planów wsparcia rozwoju dziecka, które ma trudności wynikającego z nieharmonijnego lub zaburzonego rozwoju,

- najbardziej efektywnego wyboru oraz doboru metod i technik pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

- realizowania zadań oraz pracy w zespołach wspierających.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – przedmioty

Wielu potencjalnych kandydatów na studia podyplomowe z tego kierunku może być zainteresowane programem studiów i przedmiotami, z jakimi przyjdzie im się zmierzyć w toku edukacji. Przykładowe przedmioty z jednego semestru studiów mogą wyglądać następująco:

- Metodyka w zakresie rozwijania pojęć społeczno-przyrodniczych w przedszkolu

- Teoretyczne podstawy wychowania

- Metodyka pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu

- Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka

- Literatura dziecięca

- Współczesne koncepcje pedagogiczne

- Prawo oświatowe

- Metodyka pracy z dzieckiem zdolnym

Oczywiście program studiów jest zależny od uczelni, którą wybierzemy, więc warto się z nim zapoznać już na etapie rekrutacji.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim

Ciekawą opcją dla osób zainteresowanych studiowaniem pedagogiki, jest wybór kierunku studiów z językiem angielskim. Poza podstawowym programem studiów, analogicznym do tego na kierunku ‘standardowym’, kierunek ten zawiera dodatkowe elementy nauki języka angielskiego. Dzięki tej dodatkowej opcji, studenci zyskują możliwość zostania w przyszłości nauczycielem języka angielskiego na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. A jest to bardzo atrakcyjna możliwość, gdyż w obecnych czasach język angielski stał się praktycznie standardem w każdym prywatnym (i większości publicznych) przedszkolu, a w szkole podstawowej jest obowiązkowy. Otwiera on też możliwości zatrudnienia w prywatnych szkołach języka angielskiego, lub samodzielnego organizowania kursów tego języka dla najmłodszych.

Jeżeli nie pociąga nas język angielski, można poszukać studiów z elementami innych języków obcych, np. niemieckiego, jednak trzeba mieć na uwadze, że nie są one aż tak popularne w naszym kraju. Z drugiej strony znajomość egzotycznego języka i uprawnienia do jego nauczania mogą być ciekawą niszą do zapełnienia na rynku.

Pedagogika podyplomowo – czy warto?