Urząd Miasta Ciechanów: Ciechanów z własną strategią polityki senioralnej
Ciechanów szlifuje diament swojej społeczności – seniory z nową strategią na horyzoncie!
  • Nowa strategia polityki senioralnej w Ciechanowie na lata 2024-2028.
  • "Złota Rączka dla Seniora" – pomocnik w domowych naprawach.
  • Kawiarnia Międzypokoleniowa – miejsce spotkań z korzyściami dla starszych mieszkańców.
  • Nowości w Ciechanowskiej Karcie Seniora – więcej zniżek i korzyści.
  • Demografia Ciechanowa – rosnąca liczba seniorów w mieście.

Mieszkańcy Ciechanowa o wieku powyżej 60 lat mają powody do radości – ich potrzeby i dobrostan stają się priorytetem dla lokalnych władz. Właśnie uchwalono kompleksowy plan działań, którego celem jest wsparcie i integracja seniorów z życiem miasta. Wśród inicjatyw znajdują się zarówno usługi codziennej pomocy, jak i propozycje spędzania wolnego czasu w duchu społecznej współpracy.

Seniorzy w centrum uwagi – nowe rozwiązania w Ciechanowie

Wśród planowanych działań wyróżnia się projekt "Złota Rączka dla Seniora", który ma za zadanie pomagać starszym mieszkańcom w drobnych naprawach domowych. "Zapytaliśmy seniorów mieszkających w Ciechanowie poprzez ankietę o ich potrzeby, spostrzeżenia czy uwagi. (...) Już teraz wdrażamy usługę pomocową, tzw. „Złotą Rączkę dla Seniora” – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. Warto dodać, że usługa ta jest odpowiedzią na bezpośrednie potrzeby zgłoszone przez samych zainteresowanych.

Od strony integracyjnej, miasto stawia także na Kawiarnię Międzypokoleniową, która za sprawą menu w promocyjnych cenach, ma być przestrzenią spotkań i wymiany doświadczeń między pokoleniami. Znaczące udogodnienia są również wprowadzane do Ciechanowskiej Karty Seniora, która zapewni jeszcze więcej zniżek i korzyści w różnych punktach usługowych miasta, od gastronomii po usługi kosmetyczne.

Angażująca społeczność – strategia konsultowana z seniorami

Strategia została ukształtowana w oparciu o bezpośrednie konsultacje z mieszkańcami Ciechanowa, co podkreśla jej partycypacyjny charakter. Szczegóły planu i propozycje działań zostały omówione z przedstawicielami środowisk senioralnych, takich jak Ciechanowska Rada Seniorów i Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Współtworzenie polityki senioralnej przez osoby, których dotyczy jest przykładem dobrej praktyki w tworzeniu inkluzji społecznej.

Statystyki mówią same za siebie – Ciechanów, podobnie jak reszta Polski, doświadcza wzrostu liczby mieszkańców w starszym wieku. To niemal 30% ogółu populacji miasta, grupa, której potrzeby i aktywność społeczna nie mogą być pomijane w miejskich strategiach rozwoju.

Inicjatywy takie jak przygotowane przez miasto Ciechanów są odpowiedzią na demograficzne zmiany i stanowią inwestycję w jakość życia całej społeczności. Dzięki nim, seniorzy mogą czuć się ważną i aktywną częścią miasta, które docenia ich doświadczenie i potrzeby.


Opierając się na: Urząd Miasta Ciechanów