Wielokrotnie dostrzegasz w swoim miejscu zamieszkania coś niepokojącego, a może chciałbyś dowiedzieć się o tym, czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Reaguj na zagrożenia i informuj nas o nich, wykorzystując bezpłatną i intuicyjną aplikację jaką jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB). Każdy z nas ma może mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa w miejscu swojego zamieszkania.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje w całej Polsce od ponad 4 lat. Narzędzie sprawdza się jako praktyczny komunikator pomiędzy społeczeństwem a policją. Jest to nowoczesna platforma wymiany informacji. Zgłoszenie lokalnego problemu związanego z bezpieczeństwem jeszcze nigdy nie było takie proste. Wystarczy dowolne urządzenie z przeglądarką i dostępem do Internetu. Może to być smartfon, tablet, komputer. Nie trzeba zakładać konta, ani nigdzie się logować. Zgłoszenie można wysłać anonimowo i bardzo szybko.

Jak nanieść zgłoszenie?
Wystarczy wejść na stronę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Po załadowaniu się strony zobaczymy mapę Polski. Musimy tylko kliknąć plusik w prawym dolnym rogu i wyświetlony zostanie katalog spraw, które można zgłaszać za pomocą platformy. Należą do nich między innymi: akty wandalizmu, dzikie wysypiska śmieci, nieprawidłowe parkowanie, niewłaściwa infrastruktura drogowa, przekraczanie dozwolonej prędkości, grupowanie się małoletnich oraz inne kategorie (łącznie 26). Można dodać samo zgłoszenie, ale policjanci zachęcają do tego, aby opisać krótko występujący problem. Opis tekstowy może pomóc w rozpoznaniu sprawy. Opcjonalnie można również dołączyć plik w postaci zdjęcia lub krótkiego filmu.

Co się później dzieje z moim zgłoszeniem?
Teraz jest czas, w którym policjanci weryfikują zgłoszenie. Trafia ono do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie lub do jednego z  posterunków policji.  Sprawą zajmą się policjanci, którzy obsługują dany rejon. To lokalni policjanci najlepiej znają teren i bolączki konkretnych osiedli. Zgłoszenie sprawdzą funkcjonariusze służby patrolowej albo dzielnicowi. Na miejscu zweryfikują prawdziwość zgłoszenia i jeśli potwierdzą występowanie zagrożenia – zmienią jego status na „potwierdzone”. Wówczas kolor naszego zgłoszenia na mapie zmieni się na czerwony. Od tego momentu policjanci rozpoczną czynności, które będą zmierzały do wyeliminowania zagrożenia.

Do najczęściej zaznaczanych zagrożeń przez mieszkańców naszego regionu należą: przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz nieprawidłowe parkowanie. Niemniej jednak, odnotowujemy również inne zagrożenia, które można wybrać z dostępnych kategorii zgłoszeń. Każde zgłoszenie jest poddawane weryfikacji przez policjantów, a kiedy zostaje potwierdzone funkcjonariusze podejmują odpowiednie czynności celem pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej.

Nie możemy zapominać o tym, że bardzo często to od nas zależy, czy i jak szybko, zostanie wyeliminowane zagrożenie. Bardzo cieszy nas fakt, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest co raz bardziej popularna i że mieszkańcy powiatu ciechanowskiego wielokrotnie z niej korzystają. Pamiętajmy, że nanoszone zagrożenia są anonimowe, a naniesienie zagrożenia jest proste i intuicyjne. Dlatego zachęcamy do korzystania z KMZB, którą znaleźć można pod adresem:

https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

Jeśli widzisz, że w twojej okolicy dzieje się coś niepokojącego zareaguj i zgłoś to na mapie.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

Pamiętaj, że w przypadkach pilnych, kiedy jest potrzebna natychmiastowa interwencja Policji, nadal korzystamy z numeru alarmowego 112.

 

mł. asp. Magda Zarembska