Informujemy, że Samorząd Województwa Mazowieckiego realizuje „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego”.

Plakat PPZ Depresja.png

Depresja jest aktualnie najczęściej występującą chorobą psychiczną, a zaburzenia depresyjne często zaczynają się już w bardzo młodym wieku. Głownym problemem jest niska rozpoznawalność tej choroby, wysoki odsetek pacjentów nieleczonych oraz mnogość strat związanych z chorowaniem na depresję.

Przedmiotowy program zakłada przeprowadzenie badania przesiewowego w kierunku wykrycia depresji. Świadczenia udzielane będą dzieciom i młodzieży w wieku od 12 do 21 roku życia.

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów, godzin i miejsc udzielania świadczeń, dostępne są pod linkiem: https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/dzialania-z-zakresu-zdrowia-publicznego/programy-polityki-zdrowotnej/profilaktyka-zaburzen-depresyjnych-wsrod-dzieci-i-mlodziezy