Pomimo licznych kampanii edukacyjno-profilaktycznych, kierowcy nie zwalniają tempa. Zagrażają sobie, pasażerom, stwarzają też ogromne niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu czy pieszych. Prędkość – to głowna przyczyna wypadków drogowych. Wynika to nie tylko z policyjnych statystyk, ale i z obserwacji użytkowników dróg. Coraz lepsza infrastruktura drogowa, szybkie samochody, pusta droga budzą w wielu duszę rajdowca. Kierowcy zapominają, że nie są na torze wyścigowym, a jazda po drodze to nie wirtualny wyścig, gdzie mają siedem „żyć”.

Aby przeciwdziałać takim właśnie niebezpiecznym i agresywnym zachowaniom, mając na względzie ciągłą potrzebę podnoszenia stanu bezpieczeństwa na drogach, która wynika z realizacji jednego z fundamentalnych zadań Policji, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie ujawniania kierujących dopuszczających się agresywnych lub szczególnie niebezpiecznych zachowań, powołano grupę Speed, która działa od lipca 2019 roku.

Policjanci z grupy SPEED w ciągu ostatniego tygodnia ujawnili: 877 wykroczeń na drogach garnizonu. 619 z nich dotyczyło przekroczenia dopuszczalnej prędkości, w tym 2 kierujących, którzy przekroczyli prędkość powyżej 50 km/h na obszarze zabudowanym. Stróże prawa w 25 przypadkach skierowali do sądów wnioski o ukaranie sprawców wykroczeń. Mundurowi zatrzymali 7 praw jazdy oraz 25 dowodów rejestracyjnych, 2 pijanych kierowców, jednego, który kierował pomimo orzeczonego zakazu oraz dwóch bez uprawnień.

Liczymy na to, że negatywne zachowania niektórych kierujących na drogach zostaną wyeliminowane. Policjanci mazowieckiej grupy SPEED wyjeżdżają na drogi Mazowsza każdego dnia dla dobra i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu