Neurochirurgia: Co powinieneś wiedzieć o swoim mózgu

Istnieje wiele różnych typów lekarzy, którzy specjalizują się w chirurgii. Być może słyszałeś lub widziałeś neurochirurga w programie telewizyjnym, filmie lub artykule prasowym, a teraz jesteś ciekawy, co dokładnie ta rola pociąga za sobą. Chirurdzy z Nowa Ortopedia mają wymagającą i szybką pracę, która polega na operowaniu mózgu, rdzenia kręgowego i układu nerwowego w celu leczenia takich schorzeń, jak guzy, pęknięte dyski i inne. Jeśli brzmi to jak coś, co byłoby zainteresowane kontynuowaniem kariery, czytaj dalej, aby uzyskać kilka szczegółowych informacji na temat zostania neurochirurgiem.

Anatomia mózgu

Mózg jest najbardziej złożonym organem w ludzkim ciele. Odpowiada za całą aktywność fizyczną, emocjonalną i intelektualną. Po każdej stronie mózgu znajdują się cztery płaty - płat czołowy, płat ciemieniowy, płat potyliczny i płat skroniowy, z których każdy kontroluje inną funkcję. Płat czołowy kontroluje osobowość i reguluje podejmowanie decyzji. Płat skroniowy kontroluje język i rozróżnianie zmysłów. Płat ciemieniowy, który ściśle współpracuje z innymi płatami, jest odpowiedzialny za integrację sensoryczną, umiejętności wizualno-przestrzenne i zdolności matematyczne. Płat potyliczny jest związany z przetwarzaniem wzrokowym i wyobrażeniami.

Mózg jest otoczony ochronnym pojemnikiem zwanym czaszką, który zawiera sieć tkanki łącznej zwanej oponami mózgowymi. Wnętrze czaszki jest wypełnione gąbczastą tkanką, która zapewnia dodatkową ochronę, zwaną płynem mózgowo-rdzeniowym (CSF). Płyn mózgowo-rdzeniowy pomaga amortyzować mózg podczas uderzenia i reguluje przepływ składników odżywczych i odpadów. Sam mózg składa się z trzech głównych części: móżdżku, móżdżku i pnia mózgu. Mózg to "myśląca" część mózgu. Jest odpowiedzialny za mowę, ruch, emocje i pamięć. Móżdżek jest odpowiedzialny za równowagę, postawę i koordynację. Pień mózgu jest odpowiedzialny za kontrolę funkcji życiowych, takich jak oddychanie i bicie serca.

Rodzaje operacji mózgu

W zależności od procedury, istnieją trzy główne rodzaje operacji mózgu: czaszkowa, kraniotomia i kraniektomia, a każda z nich służy innemu celowi.

Operacje czaszkowe są minimalnie inwazyjne i służą do leczenia guzów, zakrzepów krwi i innych patologii w przestrzeni podpajęczynówkowej (gdzie wytwarzany jest płyn mózgowo-rdzeniowy).

Kraniotomia polega na usunięciu części czaszki w celu uzyskania dostępu do mózgu. Jest to poważna operacja wykonywana tylko wtedy, gdy pacjent jest w stanie krytycznym, np. w sytuacji nagłej, gdy życie pacjenta jest zagrożone.

Kraniektomia jest bardziej rozległą operacją, w której cała czaszka jest usuwana, aby uzyskać dostęp do mózgu. Procedura ta jest często stosowana w leczeniu poważnych infekcji mózgu, takich jak zapalenie opon mózgowych.

Operacje czaszki i kraniotomii są wykonywane, gdy pacjent jest w znieczuleniu ogólnym, natomiast zabiegi kraniektomii są wykonywane w znieczuleniu miejscowym, więc pacjent pozostaje przytomny. W zależności od procedury, operacje mogą trwać od 30 do 90 minut.

Uszkodzenie mózgu i upośledzenie umysłowe

Jeśli chodzi o zagrażające życiu operacje mózgu, uszkodzenie mózgu i opóźnienie umysłowe to dwa możliwe wyniki. Uszkodzenie mózgu może wynikać z niewystarczającego przepływu krwi podczas operacji lub z zapalenia spowodowanego infekcją. To ostatnie zdarza się prawie zawsze, gdy pacjent ma niepożądaną reakcję na znieczulenie. Opóźnienie umysłowe jest spowodowane przerwaniem normalnego procesu wzrostu w mózgu. Jest jednym z najczęstszych skutków uszkodzenia mózgu i może być łagodne, umiarkowane lub ciężkie. Ciężkie upośledzenie umysłowe jest diagnozowane, gdy pacjent ma IQ poniżej 20, umiarkowane upośledzenie jest diagnozowane, gdy pacjent ma IQ między 20 a 49, a łagodne upośledzenie jest diagnozowane, gdy pacjent ma IQ między 50 a 69.

  • Neurochirurgia: Neurochirurgia jest gałęzią chirurgii, która leczy choroby i patologie wpływające na centralny układ nerwowy, w tym mózg i rdzeń kręgowy.
  • Neurologia: Neurologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się badaniem i diagnozowaniem zaburzeń, które wpływają na mózg i rdzeń kręgowy.
  • Neuropatologia: Neuropatologia jest dziedziną medycyny, która bada choroby, które wpływają na mózg.
  • Neuroscience to naukowe badanie układu nerwowego, jego organizacji, mechanizmów neuronowych i konsekwencji behawioralnych.