W Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Funkcjonariusze mieli okazję utrwalić zasady udzielania pierwszej pomocy, których znajomość jest niezbędna w codziennej służbie.

Ciechanowscy policjanci i pracownicy cywilnie jednostki uczestniczyli w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas zajęć prowadzonych przez asp. Adama Skotnickiego oraz sierż. szt. Pawła Smolińskiego, posiadających tytuł ratownika, uczestnicy poszerzali wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pomocy osobie poszkodowanej. M.in. omówione zostały przypadki nagłego zatrzymania krążenia, zadławienia, oparzenia, krwotoku zewnętrznego, epilepsji, porażenia prądem.

Często się zdarza, że to policjanci są pierwszą służbą na miejscu zdarzenia np. wypadku drogowego i udzielają pierwszej pomocy reanimując poszkodowane osoby do czasu przyjazdu służb medycznych.

Takie szkolenia przeprowadzane są dla wszystkich funkcjonariuszy oraz pracowników Policji dwa razy do roku.