Dziś w Szkole Podstawowej nr 4 w Ciechanowie odbyło się spotkanie profilaktyczne z pierwszakami dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Inicjatorką lekcji z podkom. Ewą Olba oraz Kamlią Nosarzewską była wolontariuszka fundacji „Incolumis Civis”.

Absolwentka SP nr 4, która teraz jest wolontariuszką fundacji zainicjowała wspólne spotkanie z uczniami pierwszej klasy. W ramach lekcji omówione zostały podstawowe zasady poruszania się po drogach w szczególności w roli pieszego uczestnika ruchu drogowego. Podkreślono jak ważne jest używanie elementów odblaskowych, które pozwalają być widocznym-bezpiecznym na drodze. Podczas spotkania pojawił się również Mikołaj, który takie odblaski wręczył każdemu pierwszakowi.

Wspólne spotkania Policji z fundacją będą kontynuowane.

 

J.B.