Wielki krok naprzód dla Ciechanowa i okolic - podpisano umowę z nowym wykonawcą Centrum Administracyjnego. W pełni zaangażowani w tworzenie przyszłości naszej społeczności, mieszkańcy regionu mają powody do radości, gdyż projekt, który na nowo zdefiniuje lokalną administrację, wchodzi w decydującą fazę.
  1. 16 lutego 2024 roku, podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie, została podpisana umowa z firmą Rembud Sp. z o.o. dotycząca dokończenia budowy Centrum Administracyjnego.
  2. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Województwa Mazowieckiego i Powiatu Ciechanowskiego, z dominującym udziałem finansowym Województwa (84,25% kosztów).
  3. Wyłonienie firmy Rembud jako wykonawcy nastąpiło po przetargu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski.
  4. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., zaś kierownik projektu to Pan Waldemar Kuciapski.
  5. Zakończenie prac nad inwestycją planowane jest na 16 czerwca 2025 roku.

Nowo powstające Centrum Administracyjne w Ciechanowie to nie tylko budynek, ale przede wszystkim miejsce, gdzie skrzyżują się drogi wielu inicjatyw, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Dzięki wspólnym wysiłkom Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego, którzy podzielili się kosztami realizacji - odpowiednio w 84,25% i 15,75%, możemy teraz obserwować, jak z potrzeb społeczności kształtuje się konkretna, materialna odpowiedź.

Zaangażowanie lokalnej firmy Rembud Sp. z o.o., z siedzibą w Przasnyszu, wskazuje na głębokie korzenie projektu w lokalnym terenie. Wybór tego wykonawcy, dokonany przez Urząd Marszałkowski, nie tylko potwierdza kompetencje firmy, ale także daje nadzieję na sprawną realizację i wysoką jakość wykonania.

Przyglądając się nadzorowi nad projektem, warto zwrócić uwagę na rolę Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. oraz osobę Pana Waldemara Kuciapskiego, którzy odpowiedzialni są za sprawne kierowanie tym ambitnym przedsięwzięciem. Ich doświadczenie i zaangażowanie są kluczowe dla sukcesu całego przedsięwzięcia, którego zakończenie zaplanowano na czerwiec 2025 roku.

Niech więc ten projekt stanie się przypomnieniem o wspólnych celach i sile społeczności, która może wiele zdziałać, gdy łączy siły dla wspólnego dobra. Ciechanów i okolice zyskają nie tylko nowy obiekt administracyjny, ale także dowód na to, że współpraca i zaangażowanie mogą przekształcać lokalną rzeczywistość.


Źródło: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie