Dialog o przyszłości transportu zbiorowego w powiecie ciechanowskim - weź udział!
Mieszkańcy Powiatu Ciechanowskiego mają teraz możliwość bezpośredniego wpływu na przyszłość publicznego transportu zbiorowego w swoim regionie. 23 lutego 2024 roku, o godzinie 10:00, odbędzie się spotkanie konsultacyjne, podczas którego omówiony zostanie projekt „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Ciechanowskiego”. Spotkanie będzie okazją do przedstawienia uwag i sugestii, które mogą zaważyć na ostatecznym kształcie planu.
  • Zaproszenie do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego.
  • Spotkanie dotyczy projektu „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Ciechanowskiego”.
  • Spotkanie zaplanowane na 23 lutego 2024 roku, o godzinie 10:00.
  • Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej oraz online.
  • Prezentacja projektu planu oraz możliwość wniesienia uwag.
  • Termin zgłaszania uwag upływa 1 marca 2024 roku.
  • Formularze zgłaszania uwag dostępne elektronicznie oraz w formie papierowej.

W dobie dynamicznych zmian i rosnących oczekiwań społecznych wobec usług komunalnych, takich jak transport zbiorowy, dialog między władzami a mieszkańcami staje się kluczowy dla tworzenia efektywnych i zrównoważonych rozwiązań. Spotkanie konsultacyjne stanowi idealną platformę, by mieszkańcy Powiatu Ciechanowskiego mogli aktywnie uczestniczyć w procesie decyzyjnym i kształtowania przyszłości transportu zbiorowego w ich regionie.

Spotkanie przewidziane jest w dwóch formatach – tradycyjnym, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, oraz w formacie zdalnym, by umożliwić jak najszersze grono uczestników. To pokazuje, jak ważna jest dla organizatorów możliwość wysłuchania opinii jak największej liczby zainteresowanych osób.

W trakcie spotkania zaprezentowany zostanie projekt planu, który stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkańców w zakresie mobilności i dostępności transportu publicznego. Wskazane zostanie, jakie główne cele i założenia przyświecały jego twórcom. Następnie otwarta zostanie przestrzeń dla wszystkich chętnych do dzielenia się swoimi uwagami oraz propozycjami zmian. To właśnie te opinie będą miały olbrzymi wpływ na finalny kształt dokumentu.

Do 1 marca 2024 roku mieszkańcy mogą składać swoje uwagi, wykorzystując do tego celu przygotowany formularz. Można to zrobić zarówno elektronicznie, jak i w formie papierowej, co jest wygodne i dostępne dla każdego, kto chciałby wnieść swój wkład w rozwój lokalnego transportu publicznego.

Podsumowując, spotkanie konsultacyjne to doskonała okazja dla mieszkańców Powiatu Ciechanowskiego, by wyrazić swoje opinie i pomysły, które mogą przyczynić się do rozwoju zrównoważonego transportu zbiorowego. Wszystkie propozycje i uwagi będą miały realny wpływ na ostateczny kształt planu, co sprawia, że każdy głos jest ważny i może przyczynić się do zmian na lepsze.


Na podst. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie