Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ciechanów

  • Akcja profilaktyczna w Regiminie, spotkanie z uczniami SP 7 w Ciechanowie, czy też z przedszkolakami z Przedszkola Muzycznego Do Re Mi to działania profilaktyczne w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” realizowana przez ciechanowskich policjantów.