Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ciechanów

  • Wczoraj na drogach całego kraju, w tym na Mazowszu, prowadzone były działania prewencyjno-kontrolne „Kaskadowy pomiar prędkości”. Są to cykliczne działania, których celem jest eliminowanie z ruchu kierujących lekceważących ograniczenia prędkości. Na terenie mazowieckiego garnizonu policji w działaniach udział wzięło ponad trzystu policjantów ruchu drogowego.