Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ciechanów

Jedno mieszkanie - trzy umowy. O dokumentach niezbędnych do finalizacji zakupu lokalu

Zakup mieszkania to poważne zobowiązanie finansowe, które wymaga zabezpieczenia interesów nabywcy oraz sprzedającego. Niezależnie od tego czy kupujesz mieszkanie z rynku wtórnego, czy od dewelopera, niezbędne do finalizacji zakupu będą trzy odrębne umowy. Co zawiera każda z nich i na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu?

Umowa rezerwacyjna

Popyt na nowe mieszkania w atrakcyjnych lokalizacjach sprawia, że lokale rozchodzą się bardzo szybko. Osoby zainteresowane kupnem potrzebują więc narzędzia, które umożliwi im szybką rezerwację lokalu. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, deweloperzy w Ciechanowie umożliwiają zawarcie umowy rezerwacyjnej. Dokument daje gwarancję, że wybrane przez Ciebie mieszkanie nie zostanie nabyte przez innego kupca.

Podpisana umowa zobowiązuje dewelopera do wyłączenia lokalu z oferty na określony czas. Nabywca jest natomiast zobowiązany do uiszczenia opłaty rezerwacyjnej, która jest bezzwrotna. Ten typ umowy podpisywany jest na bardzo wczesnym etapie realizacji inwestycji i jest popularną praktyką zabezpieczająca interesy obu stron.

Umowa przedwstępna i deweloperska

Umowa przedwstępna to dokument, który zobowiązuje sygnatariuszy do zawarcia w przyszłości właściwej umowy sprzedaży nieruchomości oraz przeniesienie praw własności nieruchomości na rzecz kupującego. Umowa przedwstępna określa ustaloną cenę lokalu oraz termin zawarcia umowy sprzedaży. Jest potwierdzeniem zainteresowania transakcją obu stron sygnatariuszy. Często wiąże się również z koniecznością wpłacenia zaliczki. Umowa przedwstępna może, ale nie musi mieć formy aktu notarialnego.

W przypadku zakupu mieszkania od dewelopera odpowiednikiem umowy przedwstępnej jest umowa deweloperska. Umowa określa prawa i obowiązki nabywcy oraz gwarantuje, że deweloper wywiąże się ze swoich zobowiązań. Dokument określa termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych oraz przeniesienia na nabywcę praw własności. Umowa powinna również zawierać warunki odstąpienia od umowy oraz wysokość kar umownych. Umowa precyzuje również cenę nieruchomości i jest niezbędna, w przypadku zaciągnięcia kredytu hipotecznego.

Umowa sprzedaży

Po odbiorze technicznym mieszkania przez nabywcę oraz sporządzeniu protokołu odbioru nadchodzi czas na podpisanie właściwej umowy sprzedaży mieszkania, która równocześnie przenosi prawa własności na kupującego. Do tego momentu właścicielem mieszkania jest nadal deweloper. Umowa sprzedaży mieszkania musi mieć formę aktu notarialnego, podpisanego w obecności notariusza.

Umowa sprzedaży powinna zawierać postanowienia świadczące o dopełnieniu zawartych w umowie deweloperskiej uzgodnień, opis stanu prawnego nieruchomości oraz opis dokumentów potrzebnych do ustanowienia odrębnej własności mieszkania. Podpisanie umowy umożliwia założenie księgi wieczystej dla nieruchomości, do której nabywca zostaje wpisany jako właściciel i tym samym mieszkanie staje się jego własnością.

Materiał przygotowany przez RynekPierwotny.pl