Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ciechanów

31 maja 2021 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie odbyła się XXXIII sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji.

sesja 31.05.2021.PNG

Podczas obrad nastąpiło m.in. rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu ciechanowskiego oraz na terenie miasta Ciechanów w 2020 roku, informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie na temat stanu bezpieczeństwa w powiecie ciechanowskim w 2020 roku oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.

Podczas sesji nastąpiło głosowanie w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Ciechanowskiego. Starosta Powiatu pani Joanna Potocka-Rak zgłosiła na to stanowisko kandydaturę pana Marka Marcinkowskiego. Odbyło się głosowanie tajne, w wyniku którego pan Marek Marcinkowski został wybrany na stanowisko Wicestarosty Powiatu Ciechanowskiego.

Link do sesji https://esesja.tv/transmisja/16090/sesja-rady-w-dniu-poniedzialek-31-maja-2021-cz-i.htm

https://esesja.tv/transmisja/16092/sesja-rady-w-dniu-poniedzialek-31-maja-2021-czesc-ii.htm