Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ciechanów

Sesja odbędzie się w dniu 31 maja 2021 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie.

budynek.jpg

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Sesja Rady Powiatu zaplanowania na dzień 31.05.2021 r. godz. 10.00 odbędzie się tylko i wyłącznie przy udziale Radnych Rady Powiatu Ciechanowskiego.

Zawiadomienie

Druk nr 1

Druk nr 2

Druk nr 3

Druk nr 4

Druk nr 5

Druk nr 6

Druk nr 7

Druk nr 8

Druk nr 9

Druk nr 10

Druk nr 11

Druk nr 12

Druk nr 13

Druk nr 14

Druk nr 15