Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ciechanów

aparaty 6W dniu 13 listopada 2020 r. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Ciechanowie wzbogaciła się o 16 kompletów aparatów powietrznych.

W skład każdego kompletu wchodzi aparat powietrzny, butla wraz z pokrowcem oraz maska z pokrowcem dedykowanym do jej przechowywania zabezpieczającym przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu.W imieniu mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Jarosława Nowosielskiego sprzęt przekazali funkcjonariusze Wydziału Logistycznego Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Opracował: mł. kpt. Damian Kołpaczyński

Zdjęcia: KW PSP Warszawa