Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ciechanów

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

FE_POWER.jpg

Głównym celem Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Powiat Ciechanowski przeznacza pozyskane środki na zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnej nauki tj. zakup 100 laptopów oraz zakup środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych).