Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ciechanów

Ministerstwo Finansów zakończyło prace nad zmianami w podatku VAT. Efektem jest utworzenie pakietu zmian SLIM VAT. Wejdzie kilka zmian i ułatwień, np. ułatwienia dla eksporterów oraz możliwość zastosowania jednego wspólnego kursu walut z podatkiem dochodowym oraz proste fakturowanie. Celem było dostosowanie przepisów prawa w Polsce do warunków małych i średnich przedsiębiorstw.

SLIM VAT - co to jest?

SLIM VAT jest to pakiet zmian, które nie mają zmniejszyć stawki VAT, ale pomóc w formalnościach, które są czasochłonne i niekiedy skomplikowane. Ma być to "podatek prosty, nowoczesny i dostosowany do lokalnej specyfiki". Pakiet powstawał w formie warsztatów przeprowadzonych na spotkaniach z przedsiębiorcami. Zmiany mają pomóc w czynnościach, które są trudne do zautomatyzowania i wymagają czasu oraz żmudnej pracy. Jeśli potrzebujesz audytu podatkowego, zajrzyj na https://podatki-katowice.pl/uslugi/doradztwo-podatkowe

 SLIM VAT - co się zmienia

Uproszczenia przy korektach faktur

W SLIM VAT korekta nie będzie uzależniona od potwierdzenia obioru i jego otrzymania tak jak to ma teraz, co czasami opóźniało opóźnianie VAT o miesiąc lub dłużej. Obecnie przy wystawieniu korekty in minus musimy poczekać na potwierdzenie odbioru korekty. Po zmianach VAT będzie można pomniejszyć od razu po wystawieniu korekty bez konieczności czekania na potwierdzenie odbioru. Ta zmiana ma uprościć rozliczenia. Nie trzeba będzie gromadzić potwierdzeń obioru korekty lub dokonywania korekt deklaracji.

W przypadku korekty in plus, zwiększającej podstawę opodatkowania, zniknie brak pewności co do sposobu realizacji takiej korekty. Do tej pory podatnicy głównie bazowali na podstawie linii interpretacyjnej i orzecznictwie. W następstwie zmian wprowadzanych przez SLIM VAT korektę będzie można ująć w deklaracji na bieżąco w miesiącu, w którym korekta została wystawiona. Zostaną wprowadzone odpowiednie przepisy do polskiego prawa, aby rozwiać niepewność wśród przedsiębiorców.

Ułatwienie dla eksporterów

Obecnie eksporter ma 2 miesiące na wysyłkę towaru po otrzymaniu zaliczki. W SLIM VAT czas ten został wydłużony do 6 miesięcy od otrzymania zaliczki. Zatem zostaje wydłużony czas z 2 miesięcy do 6 neutralnej stawki 0% od zaliczki w eksporcie. Dłuższy termin ma ułatwić eksport, zwłaszcza na Wschód, który jest głównie oparty na zaliczkach.

Spójne kursy walutowe

Już nie będzie stosowania dwóch różnych kursów w przypadku VAT i podatku dochodowego. Często w VAT i CIT do jednej transakcji kursy są różne z różnych dni. Wyliczanie odrębnych kursów to potrafi być duża przeszkoda. Po zmianach podatnik może zastosować jeden, spójny kurs walutowy.

Inne ułatwienia dla przedsiębiorców

Po wprowadzeniu SLIM VAT zostanie wydłużony termin do odliczenia VAT do 4 miesięcy na bieżąco (wcześniej były to 3 miesiące wstecz). Nadejdzie także zmiana dotycząca nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży. Będzie można odliczyć podatek naliczony z faktu dokumentujących nabycie takich usług. Nie trzeba będzie również opłacać podatek z prezentów o wartości mniejszej niż 20 zł.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Plany są, aby zmiany te wdrożyć w pierwszych miesiącach przyszłego roku.