W ubiegłym tygodniu Zespół ds. Profilaktyki, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie wraz z dzielnicowymi przeprowadzili cykl spotkań z dziećmi oraz młodzieżą ze szkół i przedszkoli powiatu ciechanowskiego. Tematem spotkań były bezpieczne ferie oraz zagrożenia jakie czyhają na nich w internecie.

 Na spotkaniach funkcjonariusze podkreślali że oprócz odpoczynku i relaksu w czasie ferii należy pamiętać również  o bezpieczeństwie. Nie znaczy to, że mamy przez cały ten okres siedzieć w domu. Powinniśmy spędzać czas aktywnie, ale zawsze „z głową” i bez niepotrzebnej brawury. Policjanci przeprowadzili pogadankę przypominając o zasadach bezpieczeństwa podczas trwających ferii. Podczas spotkania omówione zostały zasady bezpiecznej zabawy oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Podczas spotkań funkcjonariusze zwrócili szczególną uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z zawierania znajomości w sieci z osobami, które mogą podawać się za kogoś innego. Policjanci wyjaśnili młodzieży także, czym jest cyberprzemoc oraz przedstawili formy cyberprzemocy, którymi są  m.in. wyzywanie, straszenie, poniżanie innych osób w Internecie lub przy użyciu telefonu, robieniu komuś zdjęć, rejestrowanie filmów bez  zgody drugiej osoby, publikowanie w internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które obrażają lub ośmieszają innych. Były także przestrogi o skutkach prawnych przestępstw popełnianych w sieci.

podkom. Ewa Brzezińska