Miasto przyznało kolejne środki na zadania publiczne organizacjom pozarządowym. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, prezydent rozdzielił środki na realizację zadań publicznych na 2020 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2020 r. w budżecie przewidziano kwotę 150 tysięcy zł. Dotacje otrzymali:

Zadanie I. Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych.

1. Towarzystwo Twórców Trzeciego Tysiąclecia „Konkurs publicystyczno-literacki Cud nad Wisłą, cud nad Łydynią” - 3 000 zł
2. Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe „Wydanie czasopisma Zapiski Ciechanowskie nr 11/2020” - 10 000 zł
3. Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej „Wydanie książki pt. Publikacje TMZC w I 1957-2019” - 5 000 zł
4. SKT nr 76 Społecznego Towarzystwa Oświatowego „Żydowska uliczka” - program edukacyjny i organizacja wystawy Ciechanów przed II wojną światową: ludzie i architektura” - 8 000 zł
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowie „Nauka dzieci i młodzieży na instrumentach dętych przy orkiestrze dętej OSP” - 4 000 zł

Zadanie II. Organizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących społeczność lokalną w tym z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej.

1. Polski Czerwony Krzyż „PCK kulturą łączy pokolenia” – 6 000 zł
2. Stowarzyszenie pro Musica Scholarium „Obchody 100 rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II” - 7 000 zł
3. Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich „Czwartkowe wieczory z poezją” - 6 000 zł
4. Stowarzyszenie Wrzuć na Luz „Happening uliczny X Ciechanów wrzuć na luz i jeszcze plus” - 3 000 zł
5. Stowarzyszenie Psychoart „Psycho Art FEST 4 Edycja” - 17 000 zł
6. Stowarzyszenie Promień Sztuki „IV Ciechanowskie Wieczory Organowe” - 7 000 zł
7. Instytut Witkacego „20-lecie Teatru Exodus” – 13 000 zł
8. SKT nr 76 Społecznego Towarzystwa Oświatowego „VI Ciechanowskie Dyktando o Pióro Profesora Jerzego Bralczyka” - 6 000 zł
9. Związek Literatów na Mazowszu „ XXV Ciechanowska Jesień Poezji” – 4 000 zł
10. Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni „Piknik historyczny Bunt Mazowsza” -12 000 zł
11. Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne STUDIO „BANK CZASU” - 20 000 zł

Zadanie III. Promocja dorobku artystycznego.

1. Stowarzyszenie Mistrzowie Sztuk „Wydawnictwo dla dzieci – Ciechanów moje miasto” – 7 000 zł

Zadanie IV. Podejmowanie działań sprzyjających integracji społeczności lokalnych i współpracy międzynarodowej.

1. Stowarzyszenie Psychoart „FantaAZJA – edycja II” – 5 500 zł

Do piątku 17 stycznia rozstrzygnięte zostaną konkursy ofert w pozostałych kategoriach objętych konkursem, to jest w zakresie: pomocy społecznej (włączając w ten obszar zakres działań podejmowanych na rzecz osób wykluczonych), projektów z obszaru ochrony i promocji zdrowia, projektów z zakresu rozwoju sektora pozarządowego, jak również projektów z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

W zakresie wspierania rozwoju gospodarczego (w tym rozwoju przedsiębiorczości) nie złożono żadnej oferty.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H