Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ciechanów

chart 35773 640W 2019 roku na terenie powiatu ciechanowskiego zanotowano ogółem 1049 zdarzeń, w tym: 312 pożary, 679 miejscowe zagrożenia oraz zarejestrowano 58 alarmy fałszywe. Wśród pożarów dominowały małe - 302 (96,7% ogólnej liczby pożarów), 10 pożarów osiągnęło rozmiary średniego. 

W porównaniu do roku 2018 odnotowano spadek ilości zdarzeń o 279 tj. 21 %, przy czym w grupie pożarów wzrost ilości o 3 (1 %), w grupie miejscowych zagrożeń spadek o 265 (28,1 %), ilość alarmów fałszywych spadła o 11, tj. 15,9%. Zestawienie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu ciechanowskiego przedstawia poniższa tabela.

Zaistniałe pożary oraz miejscowe zagrożenia spowodowały straty w wysokości około 3,937 mln. zł, a wartość uratowanego mienia oszacowano na około 20,631 mln. zł. 
W następstwie zaistniałych zdarzeń 12 osób poniosło śmierć, natomiast 175 osób zostało rannych.

Opracowanie: KP PSP Ciechanów