Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zdzisława Petrykowskiego. Zasłużony lekarz, wieloletni dyrektor Polikliniki Szpitala Klinicznego MSWiA w Ciechanowie, długoletni prezes oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie, a przede wszystkim jeden z nas – ciechanowian.

Ilustracja do artykułu ribbon-148762_640.png

Śp Zdzisław Petrykowski był radnym Powiatu Ciechanowskiego pierwszej i drugiej kadencji, od 1998 r. do 2006 r.
W latach 2002 – 2006 sprawował również funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Ciechanowskiego. Pogrążonej
w żałobie Rodzinie oraz Przyjaciołom śp Zdzisława Petrykowskiego składamy najszczersze wyrazy współczucia.
Łącząc się w smutku, zapewniamy o pamięci w tych jakże trudnych dla Państwa chwilach.

 

 

Starosta Powiatu Ciechanowskiego i Zarząd Powiatu
Przewodniczący Rady i Radni Powiatu Ciechanowskiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Ciechanowie