13 października 2019 r. uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechanowie odwiedzili funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej – ogn. Grzegorz Urbanowski i ogn. Piotr Olkowski.

Spotkanie miało na celu zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa pożarowego. Strażacy zaprezentowali ubrania specjalne i uzbrojenie osobiste oraz omówili na czym polega praca strażaka. Podczas spotkania funkcjonariusze omówili także zagadnienia związane z zagrożeniami w domu i szkole. Na zakończenie strażacy przypomnieli o zasadach korzystania z numerów alarmowych 998 i 112 oraz poinstruowali w jaki sposób należy zgłaszać zagrożenia do służb ratowniczych.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” , która została objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Opracowanie: st. spec. Anna Piątkowska

Zdjęcia: KP PSP Ciechanów