Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ciechanów

Zadaniem komisji jest ocena formalna i merytoryczna ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert .

Ilustracja do artykułu Ststw.jpg

Zgłoszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację w 2020 roku zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 w sekretariacie Starostwa pokój 108 I p. bądź za pośrednictwem poczty na w/w adres w terminie do 15 października 2019 roku.

W załączniku formularz zgłoszeniowy wraz z pełną treścią ogłoszenia do pobrania.

Zalaczniki