Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ciechanów

Do 31 października 2019 roku potrwa rekrutacja do Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Serdecznie zapraszamy kandydatów na studentów do składania deklaracji uczestnictwa.

Głównym celem działania Uniwersytetu będzie umożliwienie mieszkańcom w dojrzałym wieku rozwoju osobistego w różnych dziedzinach wiedzy i życia. Inne cele powstania Uniwersytetu to upowszechnienie różnych form inicjatyw edukacyjnych, aktywizacja intelektualna, społeczna i fizyczna osób w dojrzałym wieku, poszerzenie wiedzy i umiejętności Słuchaczy, angażowanie Słuchaczy do aktywności na rzecz otaczającego środowiska, podtrzymanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród osób w wieku dojrzałym. Wyznaczone cele będziemy osiągać poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć m.in. z zakresu informatyki, języków obcych, zajęć taneczno-ruchowych, zajęć z zakresu historii regionalnej, a także oświaty prozdrowotnej, czy też szeroko rozumianej kultury oraz innych dziedzin zgodnie z zainteresowaniami słuchaczy.

Studentem PUTW może zostać każdy mieszkaniec Powiatu Ciechanowskiego, który ukończył 50 r. ż., wypełni i złoży deklarację uczestnictwa. Deklarację można otrzymać w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, ul. Warszawska 34 (Wypożyczalnia Główna I piętro) oraz w Wydziale Promocji Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, II piętro, pokój nr 202.

Zalaczniki