6-letni chłopiec wjechał rowerem pod nadjeżdżający samochód. Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 14:40 w Ciechanowie na ul. Batalionów Chłopskich. Mały rowerzysta był bez opieki rodziców, którzy muszą teraz liczyć się z odpowiedzialnością przed sądem.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę. Około godz. 14:40 policjanci dostali zgłoszenie dotyczące kolizji z rowerzystą. 6-latek nieświadomy zagrożenia wjechał z chodnika na przejście dla pieszych, wprost przed koła jadącego samochodu. Na szczęście kierowca jechał z rozsądną prędkością, dostrzegł malca i w porę zareagował. Małemu rowerzyście na szczęście nic poważnego się nie stało.

Z relacji ojca, który dotarł na miejsce zdarzenia wynikało, że 6-latek miał jeździć rowerem po osiedlu. Teraz okoliczności zdarzenia wyjaśniać będą funkcjonariusze z KPP w Ciechanowie. Rodzice 6-letniego rowerzysty muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

 

Dziecko na rowerze do 10 roku życia jest traktowane jako osoba piesza.

Prawo o Ruchu Drogowym

Dział I

Przepisy ogólne

Art. 2.

18) pieszy - osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej;

 

 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych. Oznacza powyższe, że dzieci do lat siedmiu co do zasady nie mogą poruszać się samodzielnie po drogach. Na drogę (definicję „drogi” wskazano w art. 2 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym) mogą wyjść wyłącznie z osobami, które ukończyły przynajmniej 10 lat, a więc przykładowo ze starszym rodzeństwem. Odmiennie jest wyłącznie w przypadku strefy zamieszkania (oznaczonej znakami D‐40 i D‐41) oraz drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych (oznaczonej znakami C‐16 i C‐16a), po których dziecko do lat siedmiu może poruszać się samodzielnie.

 

Art. 43 [Bezpieczeństwo ruchu dzieci]

1. Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania.

2.(uchylony)

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych.

 

Poruszanie się w strefie zamieszkania

Strefa zamieszkania jest obszarem szczególnym. Wyznacza się ją najczęściej w obrębie osiedli lub większych blokowisk. Na tym obszarze piesi mogą poruszać się dosyć swobodnie. I chodzi tu zarówno o chodnik jak i drogę. W strefie zamieszkania to piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami. A jak sytuacja wygląda w przypadku dzieci na rowerze? Otóż dzieci w wieku do 7 lat są w strefie zamieszkania traktowani jak piesi. Mogą poruszać się samodzielnie, bez opiekuna, i to zarówno po drodze jak i chodniku. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku dzieci posiadających kartę rowerową (powyżej 10 lat). Oczywiście mogą się one poruszać w obrębie strefy zamieszkania, ale z uwzględnieniem pierwszeństwa dla pieszych. Strefa zamieszkania to obszar o wysokim stopniu swobody dla pieszych. Z drugiej strony przepisy ograniczają tutaj prawa kierujących pojazdami. Muszą oni bezwzględnie podporządkować się nakazowi ustąpienia pierwszeństwa.

Tak mówią przepisy Prawa o ruchu drogowym,

Jest jeszcze kodeks wykroczeń…

Art. 106 [Dopuszczenie do przebywania w niebezpieczeństwie] Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.