DSC 04284 kwietnia 2019 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie uczestniczyła w XI Subregionalnych Targach Edukacji i Pracy w Ciechanowie.

Organizatorami Targów byli: Starosta Ciechanowski oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Osobom zainteresowanym funkcjonariusze Komendy przedstawili możliwość kształcenia w Szkołach Pożarniczych oraz warunki przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo rozdano ulotki dotyczące bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wyeksponowany został sprzęt, wyposażenie osobiste i ochronne strażaków, co budziło bardzo duże zainteresowanie wśród odbiorców targów tj.: młodzieży z gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, opiekunów, rodziców, nauczycieli oraz studentów i osób bezrobotnych

Opracowanie: Anna Piątkowska

Zdjęcia: KP PSP Ciechanów