W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego ciechanowscy policjanci prowadzili działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą „Kaskadowy pomiar prędkości”.

Kaskadowy pomiar prędkości polega na tym, że kontrola prowadzona jest na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. W przeprowadzeniu takiej kontroli mogą brać udział dwa, trzy lub więcej radiowozów policyjnych ustawionych kolejno po sobie na określonym, często krótkim, odcinku drogi.

Ciechanowscy policjanci prowadzili tego typu działania na krajowej 7-ce, na drodze krajowej nr 60 oraz krajowej 50-ce. Funkcjonariusze skontrolowali 27 pojazdów. W dniu prowadzonych działań warunki atmosferyczne mobilizowały kierowców do zmniejszenia prędkości na drogach, padał śnieg a jezdnia była oblodzona. Pomimo złych warunków na drodze 3 kierowców jednak przekroczyło dozwoloną prędkość.

Nadrzędnym celem akcji było ograniczenie liczby zdarzeń drogowych oraz eliminowanie z ruchu drogowego kierowców, którzy prowadzą pojazdy ze znacznie przekroczoną od dozwolonej prędkością lub w inny rażący sposób łamią obowiązujące przepisy ruchu drogowego. Wynika to z faktu, że jedną z głównych przyczyn wypadków i kolizji na naszych drogach jest nieprzestrzeganie przez kierujących dozwolonej prędkości jazdy.